Välkommen!
Vi är nu 413 bamsesamlare

?
 

Bamse-
guiden

Översikt

1973-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2011

DetaljeradSenast uppdaterad 2007-01-07


Nya 10-gradiga skalan

Grad Skick Förklaring
10.0 GM Gem Mint Mint, Perfekt nyskick. Helt utan skador, inga defekter. Ingen rygglipa eller revor får förekomma. Oläst och helt slätt med skarp rygg och hörn. Kritvitt papper. Eftersom många har svårt att bedöma skick missbrukas skicket mint av många, endast ca 1 % håller mint, undantaget returer.
9.9 MT Mint
9.8 NM/MT Near Mint/Mint
9.6 NM+ Near Mint+ Near Mint, Nästan perfekt nyskick. En person som inte är skickmedveten kan normalt sett inte skilja på ett nm och ett mint-ex. Det som skiljer ett nm mot ett mint kan vara ytterst obetydliga spår av hantering, t ex ett par extremt små brytveck i ryggen eller någon annan form av knappt synbara defekter. Intrycket ska vara att tidningen är oläst.
9.4 NM Near Mint
9.2 NM- Near Mint-
9.0 VF/NM Very Fine/Near Mint
8.5 VF+ Very Fine+ Very Fine, Mycket gott skick. Mycket små defekter, en rygglipa eller reva på ett par millimeter kan godtas. Mycket försiktigt läst och välvårdad.
8.0 VF Very Fine
7.5 VF- Very Fine-
7.0 FN/VF Fine/Very Fine
6.5 FN+ Fine+ Fine, Gott skick. Inga fula defekter. Ryggen får ej vara rullad. Max 4-5 millimeter rygglipa. Klart över genomsnittet. En slät och fin tidning.
6.0 FN Fine
5.5 FN- Fine-
5.0 VG/FN Very Good/Fine
4.5 VG+ Very Good+ Very Good, Normalskicket. Ifyllda uppgifter och namnteckning kan förekomma, ett "trevligt" exemplar. Höjd rygg kan förekomma, dock ej för kraftigt (ej rullad rygg).
4.0 VG Very Good
3.5 VG- Very Good-
3.0 GD/VG Good/Very Good
2.5 GD+ Good+ Good, Mindre gott skick. Är synligt läst, kan t ex ha löst mittuppslag, klotter i mindre omfattning. Ej delat omslag och helst ej löst omslag.
2.0 GD Good
1.8 GD- Good-
1.5 FR/GD Fair/Good
1.0 FR Fair Fair, Dåligt skick. Slitet exemplar. Delar av sidor kan saknas, lösa blad. Mer än en halv sida bör ej saknas.
0.5 PR Poor Poor, Uselt skick. Här kan nästan vilka defekter som helst förekomma. Klotter, tejp, fläckar, hålslag. Saknas sidor bör detta anges separat.

Gamla skalan

Huvudgrad Kod Intervall Snitt Förklaring
Mint MT 98-100 99 Perfekt nyskick
Near mint NM 90-97 94 Nästan perfekt nyskick
Very fine VF 75-89 82 Mycket gott skick
Fine FN 55-74 65 Gott skick
Very good VG 34-54 45 Normalskicket
Good GD 15-34 25 Mindre gott skick
Fair FR 5-14 10 Dåligt skick
Poor PR 1-4 3 Otrivsamt skick

Tablå över defekter på serietidningar
Efter gamla skalan.

DEFEKTTYP MT99 NM97 NM94 VF88 VF82 VF75 FN65 FN55 VG45 VG35 GD25 FR10 PR3 PR1
Tillverkningsfel*   0 0/1 1 1/2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
Brytveck i ryggen   0 0/1 1 1/2 2 2 3 3 3 4 5 5 5
Blädderveck   0 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5
Reva, revor     0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5
Dammskugga     0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5
Nötta rygghörn     0 0/1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 5
Rostiga klamrar     0 0/1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Gula/bruna blad     0 0/1 1 1/2 2 2 3 3 4 4 5 5
Stötskada     0 0/1 1 1/2 2 2 3 3 4 5 5 5
Fläckar       0 0/1 1 1 2 2 3 3 4 5 5
Glipa/glipor       0 0/1 1 1 2 2 3 4 4 5 5
Adr.lapp/stämpel       0 0/1 1 2 3 3 4 4 5 5 5
Uppsprättade blad       0 0/1 1 1 2 2 3 4 5 5 5
Namnteckning         0 0/1 1 1 2 2 3 4 5 5
Ytskada         0 0/1 1 1 2 2 3 3 4 5
Bitar saknas, klipp         0 0/1 1 2 2 2 3 4 5 5
Ifyllt korsord o d         0 0/1 1 2 2 3 3 4 4 4
Insektsangrepp         0 0/1 1 1 2 2/3 3 4 5 5
Rullad rygg         0 1 1/2 2 2 3 4 4 5 5
Fuktskada           0 0/1 1 2 2 3 4 5 5
Klotter           0 0/1 1 2 3 4 4 5 5
Löst omslag                 0 1 2 3/4 5 5
Tejp, tejpfläckar                 0 1 2 3 4 5
Löst mittuppslag                 2 3 4 5 5 5
Flik saknas                     4 5 5 5
Urklippt kupong                       4 5 5
Hålslag, hål                       4 5 5
Baksida saknas                         4/5 5
Mittuppslag saknas                           5
Framsida saknas                           5
Omslag saknas                           5

Betygskala
0 = "mikroskopiskt" obetydligt, knappt konstaterbart
1 = mycket obetydligt
2 = obetydligt, inte direkt störande
3 = synligt, kan vara störande
4 = omfattande och störande
5 = mycket omfattande och mycket störande

*Tillverkningsfel
Med tillverkningsfel avses bl a följande: Deformerade, felplacerade eller saknade häftklamrar, brustna rygghörn, tillverkningsskrynklor, dålig färgpassning, felvända, dubblerade eller missade blad, färgfel och skärningsfel.

Prisnyckel
för framräkning av priser med utgångspunkt från "Good"

  PR FR GD VG FN VF NM MT
Nya serietidningar, album 0,4 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0
Standardrelation 0,4 0,6 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 6,0
Förstanr, äldre julalbum m.m 0,4 0,6 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 12,0
Vissa Kalle Anka & Co m.m 0,4 0,6 1,0 1,5 2,5 4,0 7,5 15,0
även andra relationer kan förekomma, i synnerhet i toppskick.


©2003 Bamsesamlarna Antal Besökare
256 idag | 4251651 totalt
webmaster@bamsesamlarna.com  
Illustrationer av Simon Bülow  
Dela |