Välkommen!
Vi är nu 404 bamsesamlare

?
 
Samlarforum

Bamse 1/ 2000 - Bamses skola om runor

[Skriv svar]   [Tillbaka till forumet]

Håkan

2022-02-03
14:37:54

Om jag minns rätt, så tror jag ą skulle ha
uttalats nasalt (som franskans blanc) och a som
ett vanligt a...

Men futharken var ju annars så förenklad där olika
runor kunde tolkas som olika ljud beroende på
sammanhang, och distinktionen mellan kort och lång
vokal inte kunde utläsas i skrift, samtidigt som
folk överlag inte brydde sig så mycket om
standardiserad stavning...
 
Håkan

2022-01-28
16:03:05

Såg att i Bamses skola 1/2000 har Olof Siverbo och
Tony Darwiche (Cronstam) skapat två sidor med
Bamses skola "Om runor", där jag har försökt
uttyda vad som skrivits. Det är i princip modern
svenska skrivet (transkriberat) i runor, där man
har följt den gamla stavningstraditionen att inte
ha två av samma runor i följd, såvida de inte
representerar olika ljud.


Hur som helst. På första sidan ser vi

"um runur" ("om runor")

"runą" "("runa")

och på själva stenen

"fuþąrkhniastbmlR" (de olika runorna odlade
traditionellt alfabetiskt)

på andra sidan ser vi

"runi ristąri furfątir til in stur biratąri ąk
ąrtist iurti tin..."

Först trodde jag att det skulle btyda

"Rune Ristare, förfader till en stor berättare och
artist i urtiden..."

men vid närmare eftertanke ska det nog vara

"Rune Ristare, förfader till en stor berättare och
artist gjorde den(na sten)..."

"tfiri tfiskak bisikrątis ąf biurnin bąmsi"

"Tväre Tveskägg besegrades av björnen Bamse"

"stin stul" - "sten stol"

...och den sista stenen är den autentiska
rökstenen, där texten i stort sett ska vara
uttydd, men där folk fortfarande tvistar om vad
den egentligen ska betyda...
 

Skriv ett svar

Namn:
e-Post:
Meddelande:

Länk till hemsida:
Lösenord för att posta.
Vad heter bamses bi?:

©2003 Bamsesamlarna Antal Besökare
205 idag | 3476669 totalt
webmaster@bamsesamlarna.com  
Illustrationer av Simon Bülow  
Dela |